dementie


linksstart.nl


Maak startpagina | Eigen Startpagina
Advertentie
Zelf pagina maken?
Paginanaam:

.linksstart.nl

Startpagina overzicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Startpaginas maak je hier
shoutbox
Wat is dementie
Dementie is een verzamelnaam voor verschillende hersenaandoeningen. Deze aandoeningen hebben met elkaar gemeen dat er door veranderingen in de hersenen bepaalde hersencellen niet goed meer functioneren. Uiteindelijk sterven deze cellen af. Als gevolg daarvan ontstaan uiteenlopende klachten en symptomen. De verzameling van deze klachten en symptomen wordt dementie genoemd.

Informatie over de verschillende vormen van dement
De ziekte van Alzheimer Wat is het Bij de ziekte van Alzheimer ontstaan eiwitophopingen in de hersenen waardoor de hersencellen afsterven en de buitenste laag van de hersenschors verschrompelt. Omdat de ziekte zich afspeelt in de hersenschors, krijgt iemand met Alzheimer geheugenproblemen en concentratiestoornissen. Vasculaire dementie Wat is het? Bij vasculaire dementie worden de hersenen niet goed voorzien van bloed. Dit komt door vernauwing of afsluiting van kleine of grotere bloedvaten. Hersencellen raken als gevolg hiervan beschadigd en sterven op den duur af. De verschijnselen die optreden als gevolg van deze vorm van dementie zijn afhankelijk van het gebied in de hersenen dat is beschadigd en de omvang ervan. Hierdoor zijn de klachten en het verloop bij iedere patiŽnt met vasculaire dementie verschillend. Vasculaire dementie komt na de ziekte van Alzheimer het meest voor. Bij ongeveer 10 tot 15% van de mensen die aan dementie lijden is er sprake van vasculaire dementie. Een mengbeeld van beide vormen komt ook vaak voor. Frontotemporale dementie Wat is het? Frontotemporale dementie is een aandoening van het voorste deel van de hersenen: de 'frontaalkwab' (voorhoofdskwab) en 'temporaalkwab' (slaapkwab). Semantische dementie is een zeldzame vorm van frontotemporale dementie, waarbij voornamelijk de temporale kwabben zijn aangedaan. Hierbij is vooral het taalvermogen aangedaan. Lewy Body Dementie ( inclusief Parkinson-dementie) Wat is het? Lewy body dementie wordt zo genoemd omdat er abnormale eiwitneerslagen worden gevonden in een karakteristieke vorm, de Lewy bodyís. Hoe ze ontstaan, weet men niet. Ze komen ook voor bij andere vergelijkbare aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson. Het beeld is nauw verwant met deze ziekten. De Lewy-lichaampjes kunnen niet opgespoord worden tijdens het leven, maar pas na het overlijden door een hersenonderzoek. Korsakov-syndroom en Alcoholdementie Wat is het? Het syndroom van Korsakov en alcoholdementie zijn aandoeningen waarbij een gedeelte van de hersenen wordt aangetast door alcoholmisbruik en slechte voeding, waarbij er een tekort aan Vitamine B1 (thiamine) ontstaat. Dementie op jonge leeftijd Wat is het? Het stellen van de juiste diagnose bij jonge mensen met dementie is vaak erg moeilijk. Op jongere leeftijd denkt men in eerste instantie niet aan dementie. Daardoor worden de verschijnselen vaak niet goed herkent. Er kunnen problemen ontstaan op het werk. Het werk komt bijvoorbeeld niet meer op tijd af. Men is vergeetachtig en kan zich moeilijk concentreren. Al snel wordt er gedacht aan een Ďmid-life crisisí, burnout, overspannenheid of een depressie. Binnen de relatie worden minder initiatieven en interesse getoond. Men denkt dat het door problemen komt binnen het gezin of de relatie. Een bezoek aan de huisarts is de eerste stap in de diagnosestelling. Bij een vermoeden van dementie zal de huisarts vaak doorverwijzen naar een specialist. Er zijn een aantal centra in Nederland die inmiddels veel ervaring hebben met de diagnostiek van dementie op jonge leeftijd. Dit zijn onder andere het Academisch Ziekenhuis Dijkzicht in Rotterdam, de beide academische centra in Amsterdam; AMC en VU, het Academisch Ziekenhuis te Maastricht en het Academisch Ziekenhuis te Groningen.

Behandelmethodes dementie
Tot op dit moment bestaat er nog geen middel om dementie te genezen. Wel zijn er medicijnen beschikbaar die de ziekte van Alzheimer kunnen vertragen. Dit zijn de middelen die alzheimer kunnen vertragen. Ďanti-dementiemiddelí Exelon (Rivastigmine) vergoed door verzekeraars in Nederland. Hierna kwamen nog twee andere middelen tegen de ziekte van Alzheimer op de markt: Galantamine (Reminyl) en Memantine (Ebixa). Voor Rivastigmine en Galantamine zijn dit mensen met een lichte tot matig ernstige vorm van Alzheimer. Deze mensen wonen vaak nog thuis. Voor Memantine gaat het om mensen in een matig ernstig tot ernstig stadium. Dit zijn meestal patiŽnten die in een verpleegtehuis of in ieder geval in de dagbehandeling zijn opgenomen. Rivastigmine en Galantamine zijn er op gericht het tekort aan de stof acetylcholine in het brein op te heffen. ē Psychosociale begeleiding ē Ondersteunende gesprekken met een hulpverlener ē Kopgroep: De kopgroep is een ondersteuningsgroep voor mensen met een beginnende dementie. 8 cliŽnten komen wekelijks bij elkaar om met elkaar in gesprek te gaan over het leven met een dementie. Het doel van deze groep is: erkenning, herkenning en steun. Naast praten is er ook een onderdeel beweging waar oefeningen gedaan worden. ē Cursussen: Het doel van deze cursussen is uitleg en inzicht op alles wat met dementie te maken heeft. Denk aan: beloop van de ziekte, zorg, rolverandering etc. ē RealiteitsoriŽnterende benadering Deze therapie is speciaal gericht op het ondervangen van geheugenproblemen. De realiteitsoriŽnterende benadering probeert de desoriŽntatie van patiŽnten te verminderen en hun controlegevoel te versterken door hen regelmatig van relevante informatie te voorzien. ē Activiteitengroepen Voorbeelden van therapeutische groepsactiviteiten zijn: schilder- en tekengroepen, naai- en handenarbeidclubs, gymnastiekgroepen, Meer Bewegen voor Ouderen, kookgroepen, muziektherapie en zanggroepen. Hoewel dit soort groepsactiviteiten de hoofdmoot vormen van de psychosociale hulpverlening, zijn ze tot op heden weinig onderzocht op hun doelmatigheid bij dementerenden. Een uitzondering is muziekactiviteit (zelf muziek maken en zanggroepen). Dit blijkt zeer effectief. ē Psychomotorische therapie ē Reminiscentietherapie Reminiscentietherapie probeert een positieve invloed uit te oefenen op het sociale functioneren van de patiŽnt door hem opnieuw herinneringen te laten doorleven, deze te structureren, te integreren en uit te laten wisselen met anderen. ē Validation Validation is een methode van communiceren met gedesoriŽnteerde ouderen die in het verleden leven en hierdoor emoties ervaren, die onder meer te maken hebben met onverwerkte verliezen. Door in de communicatie met de patiŽnt diens belevingen te verkennen, begrip en empathie hiervoor te tonen en deze direct te bevestigen (zonder ze verder te analyseren of te interpreteren), hoopt men dat de oudere zich begrepen voelt en het gevoel van eigenwaarde herstelt.

Dement en wonen
Dat kan thuis zijn maar ook in een ziekenhuis, verpleeghuis of zorgcentrum. Meestal wordt de patiŽnt verzorgd door familie of vrienden. Mantelzorg ontstaat dan ook uit liefde en persoonlijke betrokkenheid. Ze hebben dus wel continu begeleiding nodig.

10 Gouden tips
1. Benader de persoon met dementie rustig 2. Praat duidelijk met hem/haar 3. Probeer zo veel mogelijk over hun verleden te praten 4. Als ze iets zeggen wat niet klopt ga hun dan niet steeds verbeteren, maar ga mee in hun fantasie 5. Probeer vaker dingen te herhalen zo dat ze het ook kunnen proberen te onthouden 6. Fotoís uit het heden en het verleden laten zien en hun zelf laten uitzoeken wat bij wat hoort. 7. Zorg dat familie nog vaak genoeg komt. 8. Probeer zoveel mogelijk met de mensen te praten. 9. Probeer een kalender/agenda/planning met hun te maken. 10. Laat ze verbanden leggen.

Hulp instanties dementen familie
Verzorgingstehuizen, thuiszorg, verplegingstehuizen.

 
poll
 
©2009-2013 Copyright linksstart.nl
Disclaimer


Door Dementie i.s.m dementie.linksstart.nl
Er staan 1 links op deze pagina.

Opmerkingen of Suggesties? Klik hier